lrs1170-5

O FUNDACJI SCYTIA 
NASZA MISJA

1. Organizowanie konferencji naukowych, popularno-naukowych, spotkań z ludźmi nauki.

2. Inicjowanie debat o tematyce naukowej, społecznej, politycznej.

3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą oraz doradczą.

4. Wymianę wiedzy i wdrażanie wszelkich rozwiązań innowacyjnych oraz ich promocję.

5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 CO ROBIMY   NASZE PROJEKTY

TU JESTEŚMY KONTAKT

Logo

Fundacja Scytia
ul. Rynek 18
20-111 Lublin

KRS: 0000581703
REGON: 362817321
NIP: 7123302009

tel: 81 721 44 50
e-mail: [email protected]